Spel

Vi säljer för närvarande 5 olika spel med handledträning: 
Lean Spel, Lean Admin Spel, Supply Chain Spel, Lean Produktutvecklingsspel samt 
Lean Games spelkit.
 

Spelen är alla kraftfulla verktyg i ditt förändringsarbete. Förutom att de bygger kunskap om Lean skapar de även motivation och engagemang. Spelen är väl beprövade och erkända hos både företag och högskolor.

Lean Spelet

Lean Spelet är förutom verklig implementering en av de bättre metoderna för att skapa förståelse och motivation kring Lean. Deltagarna får själva praktiskt genomföra resan från en traditionell verksamhet till en lean verksamhet. Under tiden får de en helhetssyn kring lean samt kunskap om metoder som layout, 5S, JIT, ställtidsreduktion, enstycksflöde, kaizen mm. Spelet används brett inom industri, service-verksamheter samt inom högskolor och sjukvård i Sverige och utomlands. Förutom svenska, finns spelet på ett tiotal språk. Handledarutbildning drivs i samarbete med Plan. Klicka på läs mer för att läsa om utbildningen. För priser och mer info om spelet kan du ladda ner beskrivningen.

Lean Admin Spel

Service och administration skiljer sig från tillverkning. Det går oftast inte att lagra tjänsten, variationerna är större, kundrelationerna är tydligare, mm. Spelet ger en praktisk tillämpning av grundprinciperna inom Lean , vilket ger deltagarna själva möjlighet att ta initiativ till kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av sitt arbete. Handledarutbildning drivs i samarbete med Plan. Klicka på läs mer för att läsa om utbildningen. För priser och mer info om spelet kan du ladda ner beskrivningen.

Supply Chain Game

Det är inte företag som konkurrerar med varandra utan hela försörjningskedjor som tävlar om kunderna. Med hjälp av Supply Chain Game kommer deltagarna att följa flödet av produkter genom flera företag från råvara till färdig produkt. Detta ger möjligheten att se slöseri i form av lager, efterfrågförstärkningar, dålig information, materialbrister, överproduktion, onödiga kostnader etc. Vidare tränas deltagarna i effektivisering med hjälp av nya logistikstrukturer (t ex crossdocking, merge-in-transit, centrallagring, direktdistribution) och styrprinciper (t ex centraliserad push vs pull, VMI, EPOS). Spelet är på engelska. För priser och mer info kan du ladda ner beskrivningen.

Lean Produktvecklingsspel

Den verkliga hemligheten med Toyota är inte deras tillverkningssystem utan det faktum att de även tillämpar ”lean” produktutveckling. Spelet syftar till träna Lean metoder samt samspelet mellan dem inom produktutveckling. För priser och mer info kan du kontakta oss.

Lean Games spelkit

Lean Games spelkit är en samling av 20 kortare spel som bara tar någon minut till max två timmar. Spelen täcker områden som hur variation påverkar ledtid, skillnaden mellan flödeseffektivitet och resurseffektivitet, hur variation, kapacitetsutnyttjande samt ledtid påverkar varandra, vad utjämnade flöden innebär, kraften av att vara ute i verkligheten (go to gembo), reducering av ställtid, standardiserat arbete och arbetsplats (5S) osv. För mer info vänligen kontakta oss.