Konsulting

Revere AB består av Pia Anhede samt Joakim Hillberg. Vi startade Revere AB år 2001 med syftet att tydligt inrikta oss på att bygga upp kunskapen och förmågan hos våra kunder. Till stöd för det har vi en enkel men kraftfull metodik för att driva och takta förändringsarbete.

Varför oss?

Vi har arbetat med längre förändringsprojekt i mer än 70 projekt i över 15 länder. Vår erfarenhet är både inom traditionell tillverkning men även inom service, sjukvård, offentlig sektor, marknad samt strategiskt arbete.

Vi är ansvariga för samt utvecklar lean-utbildningar för PLAN (www.plan.se) samt föreläser bl.a. på konferenser och universitet. Våra utbildningar är ackrediterade av Cardiff Business School och är en del av deras lean-certifieringen LCS (Lean Competency System).

I vårt arbete har vi sett kraften med upplevelsebaserat lärande, och har därför utvecklat och säljer flera Lean spel; bl.a. Lean Spelet, Lean Adminspelet, Supply Chain Game, m.fl. För att ytterligare sprida kunskapen om Lean har vi gett ut två böcker på svenska: Ny Verktygslåda för Lean samt Lean Handbok för Service och Tjänster.

Vi har tränats av ett flertal av världens främsta lean-experter såsom Jeff Liker, Peter Hines, John Seddon, Steven Spear, Bob Emiliani, Mike Rother, Bill Costantino, m fl. Vi har också tränat i Japan hos Toyota för JMAC, hos Shingijutsu och med Gemba Research. Vår akademiska bakgrund är civilingenjörer från Chalmers samt Joakim även MBA från Insead. De senaste områdena vi utvecklat och arbetar med är Kata och Lean & Green.