Böcker

Lean handlar om att göra, men det är även viktigt att reflektera samt att ha kunskap för att genomföra förbättringar. Vi har gett ut två böcker. En är fokuserad mer på Lean inom industriella verksamheter medan den andra boken utgår helt från ett service-perspektiv.

Båda har fått bra kritik, och har varit bra stöd för många i förståelsen och implementeringen av Lean. Böckerna är översatta från engelska men även kompletterade med mer lean-kunskap från Sverige. Allt material i böckerna har fälttestats av användare inom induetriella verksamheter eller service. 
Du kan beställa dem via oss (joakim@hillberg.com) eller direkt via Lean Forums hemsida.

Lean handbok för service och tjänster

Riktar sig till ett brett spektrum av service- och tjänsteverksamheter, från repetitiva kontorsuppgifter till klassiska kundtjänster som inom hotell och sjukvård, fältservice, och till konsultverksamhet och utvecklingsarbete. Boken tar upp ett antal nyckelverktyg inom Lean service, och lägger stor vikt vid olika kartläggningsverktyg. Ett viktigt tema är betoningen på system. Verktyg utan system kan bara vara lösryckta delar och ger slutligen misslyckade resultat. Systemsynsättet för Lean service kräver rätt verktyg. Ett helhetskoncept kan ta dig hela vägen till en framgångsrik verksamhet.

Ny verktygslåda för Lean

5:e upplagan som kom ut jan 2013 har omarbetats och kompletterats på ett flertal områden bl.a. filosofi och transformation. 

Boken innehåller det mesta någon kan tänkas behöva veta om Lean. Boken som är på över 270 sidor täcker inte bara metoder inom lean utan går även igenom filosofi, historik, struktur kring implementering, ekonomistyrning, change management, produktutveckling, supply chains mm.