Revere AB - Lean Spel, Lean Admin Spel, Supply Chain Spel, Lean Kunskapsspel samt Lean Produktutvecklingsspel
Introduktion

Konsulting

Lean Spel

Change management
träning


Böcker

Utbildning

Lean certifiering

 Lära mer om Lean

Kata i klassrummet

Leanbrev, nyhetsbrev,
artiklar m.m


Feedbackapp

Kontakta oss

  


I korthet handlar lean om att skapa effektiva flöden utifrån kundens/brukarens/patientens perspektiv samt att etablera ett självförbättrande system där varje medarbetare är engagerad i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.Ledarskapet och ledarens roll är central för att nå detta. Det räcker inte att ledarna är positiva och stöttande utan måste vara de som driver förändringen och tränar nya arbetssätt.

Kata - utmaningsdrivet förbättringsarbete, är det senaste utvecklingsområdet inom lean. Kata beskriver rutiner och arbetssätt för att anta nya utmaningar och prestationsnivåer.

Vill du lära dig mer om lean??
- Vår youtubekanal https://www.youtube.com/Watchlean
- Lean Learnings http://www.plan.se/utbildning/lean/lean_learnings.php
- Katahttp://www-personal.umich.edu/~mrother/Homepage.html
- Lean Forumleanforum.se
- Lean Enterprise InstituteLean.org
- Lean & Greenleanandgreenbusiness.com