Revere AB - Lean Spel, Lean Admin Spel, Supply Chain Spel, Lean Kunskapsspel samt Lean Produktutvecklingsspel
Introduktion

Konsulting

Lean Spel

Change management
träning


Böcker

Utbildning

Lean certifiering

Lära mer om Lean

Kata i klassrummet

Leanbrev, nyhetsbrev,
artiklar m.m


 Feedbackapp

Kontakta oss

  


Att skapa en systematik i att lösa problem och utveckla ett företags erbjudande är en viktig utmaning. Här ligger grunden till många organisationers konkurrenskraft. En av de viktigaste källorna är kunden som använder företagets tjänst, produkt eller erbjudande. Tyvärr är oftast kommunikationen dålig med slutkunderna. Att förstå kunders behov genom marknadsundersökningar ger en väldigt ytlig bild av verkligheten.

Vi är alla också kunder och vet hur svårt det är att ge feedback, synpunkter eller idéer. Om vi har en idé eller synpunkt t.ex. på ett hotell så känner man sig nästan anklagad när man försöker berätta det. Personalen på företaget som tar emot feedbacken är oftast långt ner i hierarkin och vet inte vad de skall göra med informationen. De har inte någon metod att föra varken synpunkter eller idéer vidare inom organisationen.

Hur skapar man en struktur där kunder enkelt kan ge feedback, idéer eller synpunkter där och då kunden kommer på tanken? Hur skapar vi bra arbetsätt där rätt personer enkelt tar emot och använder informationen i serviceutveckling och produktutveckling samt kontinuerligt har strukturerad kommunikation med kunderna om deras behov? Vi tror att vår app är svaret.

Revere AB är ett konsultföretag som stödjer organisationer att arbeta enligt lean-principerna. Vilket enkelt beskrivet innebär att utifrån kundens behov skapa stabila flöden där vi gör rätt från början och där medarbetarna engagerat och strukturerat driver förbättringar. Vi har utvecklat den här appen som ett kraftfullt verktyg att förbättra sitt erbjudande tillsammans med de som har bäst information om erbjudandet, nämligen kunderna! Vi har börjat med att utveckla en app för båtar och i första hand en båttyp. Planen är att vi lära oss och utvecklar appen vidare för fler företag, produkter och tjänster.

Hör av er om ni undrar över något eller vill ha mer information.
Joakim Hillberg, joakim@hillberg.com 0705-746812
Pia Anhede, pia@anhede.com 0705-438048PRESSRELEASE

Hur många av er har haft en god idé eller synpunkt på en produkt eller tjänst som ni skulle vilja berättat för tillverkaren men inte gjort det?Nu kan du det för din BRIG-båt.

BRIG är först ut med feedback-appen MyBoat där du som kund kan återkoppla dina idéer direkt till tillverkaren. Tillverkaren får här en unik möjlighet att ta del av kundens idéer och att utveckla erbjudandet i samverkan med sina kunder

Genom MyBoat kan du som kund direkt höra av dig med dina frågor, tankar och idéer. Du bara skriver och fotar direkt från sin smartphone, appen tar sedan hand om resten.

De flesta kunder bryr sig inte om att ge någon feedback förrän de reklamerar. Det är för krångligt, man vet inte vem man skall ringa eller maila och det är många led innan man når de som man vill nå. Forskning visar även att bakom varje reklamation ligger upp till 1000 problem. Problemen resulterar i förlorande kunder och förlorad omsättning och synpunkter sprids genom rykten (en nöjd kund pratar med en person, en missnöjd kund pratar med minst 10 personer om sin upplevelse). Genom sociala medier så har den här ryktesspridningen eskalerat och t.ex. fått 40 000 ”likes” inom 24 timmar. Det är ingen bra grund för dialog och förbättring!

Med Iphone-appen MyBoat blir idéerna, tankarna och problemen endast synliga för den som skickat in och för företaget som tar emot.

För företag blir det allt viktigare att utveckla sitt erbjudande. Bra idéer uppstår inte av sig själv och den bästa källan är oftast kunder. Appen ger företag ett kraftfullt verktyg att få till en strukturerad direkt-kommunikation med kunder som bryr. Företagen får ett databasbaserat webgränssnitt för att enkelt kunna analysera, sortera och systematisera idéerna till förbättringar. Man kan också hålla koll på vilka kunder som fått svar, hur lång tid det tog, mm. Allt för att kunna utveckla sitt erbjudande, bygga lojalitet och långsiktiga kundrelationer.

Eller som Brig utrycker det: Genom feedback-appen MyBoat hjälper du oss att göra marknadens bästa båt ännu bättre!

Mer info:

Joakim Hillberg, joakim@hillberg.com 0705-746812
Pia Anhede, pia@anhede.com 0705-438048

www.revere.se