Revere AB - Lean Spel, Lean Admin Spel, Supply Chain Spel, Lean Kunskapsspel samt Lean Produktutvecklingsspel Revere AB - Lean Spel, Lean Admin Spel, Supply Chain Spel, Lean Kunskapsspel samt Lean Produktutvecklingsspel
Introduktion

Konsulting

Lean Spel

 Change management
 träning


Böcker

Utbildning

Lean certifiering

Lära mer om Lean

Kata i klassrummet

Leanbrev, nyhetsbrev,
artiklar m.m


Feedbackapp

Kontakta oss

  


Organisationer kan i dagens föränderliga omvärld inte undvika att förnya sig. Att genomföra förändringar har blivit en av de viktigaste uppgifterna för chefer. Å andra sidan - som alla som har försökt att införa nytänkande och förändringar i organisationer vet av erfarenhet - att hantera förändringsprocesser och få nya saker att hända är ofta en svår, tidskrävande och ibland frustrerande process. Man måste hantera förändringsmotstånd från dem som tror att de kan förlora något (makt, inflytande, möjligheter, kontroll, trygghet, etc.), från de som helt enkelt inte förstår konsekvenserna av de föreslagna innovationer samt från dem som saknar förtroende för "förändringsagenter".

Forskning visar att över hälften av alla förändringsprojekt misslyckas. Därför är det oerhört viktigt att förstå vilka bakomliggande faktorer som stöttar och hindrar en förändring.

EIS-simulering är ett spel utvecklat på CALT (Center for Advanced Learning Technologies) på INSEAD, Frankrike. Simuleringen är designad för att utveckla deltagarnas förmåga att driva förändring och att motivera medarbetare under förändringsprocessen. Simuleringen används på flertal management utbildningar internationellt samt hos flera globala företag och organisationer.

Vi är certifierade att driva workshops med EIS-simuleringen, se www.plan.se/utbildning/lean-ledarskap-change-management.php